AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY

Szanowni Uczniowie.

Od 19 października zajęcia odbywają się  online,
zgodnie z planem lekcji, przy włączonej kamerze
Nauczyciele będą sprawdzali obecność
i wpisywali frekwencję w dzienniku elektronicznym.
Wasza aktywność na lekcjach będzie monitorowana i oceniana.
Po zeszłorocznej nauce zdalnej mamy różne doświadczenia.
I wiemy, że to Wy musicie wziąć odpowiedzialność za swoją edukację.
Jeżeli ktoś ma problem z nauką online w domu,
zapraszam do biblioteki szkolnej w godzinach swoich lekcji.
Proszę o uzgodnienie godzin z wychowawcą
lub z panią Magdaleną Sobczyk
za pośrednictwem wiadomości dziennika elektronicznego.  

Uczycie się dla siebie.

Bardzo prosimy o utrzymywanie kontaktu z wychowawcą,
nauczycielami przedmiotu, pedagogami
i na bieżąco sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym.

Życzę wszystkim zdrowia i spokoju.

Ewa Podpora


Szybki kontakt w razie problemów

ewa.podpora@158liceum.edu.pl
monika.sierpniak@158liceum.edu.pl
sekretariat@158liceum.edu.pl


Informujemy, że w ramach projektu
„Cyfrowa Warszawa 2” realizowanego w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”,
otrzymaliśmy jeden laptop,
który zostanie przeznaczony dla nauczycieli do pracy zdalnej.


Regulamin zdalnego nauczania>>

Rozporządzenie – zdalne nauczanie>>


Dzień Edukacji Narodowej

Dzień edukacji to dzień całej społeczności szkolnej.
Jacy jesteśMY: nauczyciele i uczniowie Czartoryskiej – zobaczcie sami.
Nauczycielom życzymy, aby Ich praca była bezustanną przygodą,
aby potrafili w niej dostrzec coraz to nowe wyzwania
i by mimo codziennych trudów  z radością kreowali
uczniowską rzeczywistość.


Miesiąc Bibliotek Szkolnych

więcej>>


Wraz z Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszamy do udziału w wielkim święcie nauki – Tygodniu Noblowskim.

Kto otrzyma tegoroczne wyróżnienia w poszczególnych dziedzinach?
Jaki wpływ mają nagradzane osiągnięcia na naszą rzeczywistość i codzienność?
Już od wtorku zapraszamy do wspólnego celebrowania nauki
i śledzenia relacji z Centrum Współpracy i Dialogu UW
na portalu You Tube i Facebook https://www.facebook.com/CWiDUW.

Z tegorocznymi zwycięzcami i wyróżnionymi osiągnięciami
zapoznajemy uczniów na podstawie materiałów
udostępnionych przez CWiD UW.


Spotkania literackie w Czartoryskiej

Czytanie i powtarzanie lektur „z gwiazdką”
w eleganckim wydaniu w klasie 3c
zaczęliśmy od dzieła Adama Mickiewicza,
czyli „Pana Tadeusza”.


Czy można uciec od „formy”?,
czyli nie taki Gombrowicz trudny, jak go malują.

W ramach spotkań literackich w 3b
czytaliśmy i poddawaliśmy analizie powieść W. Gombrowicza „Ferdydurke”.


Warsztaty edukacji międzykulturowej
w klasie 2d_sp przez platformę ZOOM.


WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Pierwszego października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego,
który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów.
więcej>>


Fundacja Nenckiego ma przyjemność zaprosić na wykład
„Obraz malowany światłem -podstawy mikroskopii konfokalnej”,
który wygłosi mgr Małgorzata Całka
z Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych Instytutu Nenckiego.
Wykład prezentowany będzie na żywo online 
na kanale Nencki EduTube,
na platformie https://www.youtube.com/user/adminnencki 
w dniu 14 października o godz. 16.00.


2s brała udział w spektaklu teatralnym
„Wszechmocni w sieci”.


Wędrówki 1a przez mitologię.


„W Czartoryskiej na Ursynowie
uczymy się efektywnie”

Wrzesień 2020 r. w obiektywie szkolnego fotoreportera>>

Fotogaleria roku szkolnego 2019/2020>>