AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁYWyjazd integracyjny klas pierwszych:
informacje dla absolwentów szkół podstawowych,
informacje dla absolwentów gimnazjów.


16 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych
.
Wyniki będą w szkole na tablicy ogłoszeń i w systemie elektronicznym.

Potwierdzanie woli nauki odbywa się w dniach:
od 16.07.2019 od godziny 12.00 do 24.07.2019 do godziny 10.00

Więcej informacji o rekrutacji do klas pierwszych CLVIII LO >>


Zakończenie roku szkolnego 2018/2019


Zapraszamy do przypomnienia sobie tegorocznych
występów i sukcesów szkolnego chóru


Czartoryska z lotu ptaka, czyli …

Efekty Dnia Naukowego w CLVIII LO.
Zapraszamy na zajęcia z budowy dronów wyścigowych w przyszłym roku szkolnym.


Dzień Językowy: angielsko – hiszpański quiz spellingowy.


Dzień Sportu


Dzień Naukowy

Podczas szkolnego Dnia Naukowego można było m.in.
zobaczyć pokaz lotu drona,
wziąć udział w konkursie wiedzy historycznej na temat wydarzeń 4 czerwca 1989 r.,
warsztatach terenowych, rozgrywkach szachowych i brydżow ych,
przetestować Arduino, zagrać w Ligretto, Rummicub i ułożyć kostki Rubika.


W ramach Dnia Naukowego odbyło się u nas w szkole spotkanie z Panem Tadeuszem Baranowskim, malarzem i autorem komiksów.


30. rocznica wolnych wyborów

„Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku
skończył się w Polsce komunizm”
– powiedziała w Dzienniku Telewizyjnym,
już po wyborach czerwcowych, Joanna Szczepkowska.

Te symboliczne słowa zna każdy,
a 4 czerwca zapoczątkował serię zmian, które odczuła też Europa –
zapraszamy do obejrzenia prac uczniów w związku z przypadającą
30 rocznicą tych wydarzeń.


Zmiana preferencji wyboru szkół

Informujemy, że zmieniony został termin
etapu zmiany wyboru szkół/oddziałów
(etap zmiany preferencji) – do 24 czerwca do godz. 16.00.
Link do zarządzenia>>


Informujemy o możliwości zmiany preferencji wyboru szkół
w dniach 17-24.06.2019 roku.
W przypadku kandydatów, którzy chcą zmienić listę preferencji, należy:
1. anulować wniosek ze szkoły pierwszego wyboru
(anulować wniosek może tylko rodzic,
anulowanie wniosku musi być potwierdzone oświadczeniem rodzica wraz z jego podpisem),
2. zmienić listę preferencji wyboru szkół (w domu na swoim koncie Vulcan),
3. ponownie wydrukować wniosek
(należy uzupełnić podpisy: kandydata i rodziców, tak, jak za pierwszym razem),
3. dostarczyć wydrukowany wniosek do szkoły pierwszego wyboru.


Kopie dokumentów można złożyć od 21 – 28 czerwca
w godzinach 8:00 – 16:00.


Testy kompetencji językowych

Dodatkowy sprawdzian uzdolnień językowych odbędzie się:
– z języka angielskiego – 24 czerwca 2019 r.
(szkoła podstawowa – godz. 9.00, gimnazjum – godz. 12.00)
– z języka hiszpańskiego – 25 czerwca 2019 r., godz. 12.00

Wyniki testów kompetencji językowych będą widoczne
w systemie rekrutacji od 27 czerwca. 
Nie będą wywieszone w szkole.
Nie udzielamy informacji o wynikach przez telefon.


Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 15. warszawscy uczniowie i studenci
mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce
skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
oraz studentów uczących się w Warszawie.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:
– dobrze się uczą (uczniowie: średnia 4.0, studenci: średnia 3,5),
– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1500 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie. 
Kandydat, który chce otrzymać stypendium,
musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami
należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty
w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.

Rekrutacja dla uczniów rusza 21 czerwca i mija 31 lipca 2019 roku!

Ze względu na czas urlopów nauczycieli,
prosimy o składanie wniosków do sekretariatu do 21 czerwca 2019.
W późniejszym czasie,  ze względu na nieobecność nauczycieli ,
wnioski mogą nie zostać wypełnione w terminie.


Maj 2019 r.

Sukces fotograficzny naszej uczennicy

Julia Czerczer z klasy 1d zdobyła wyróżnienie w konkursie na reportaż fotograficzny
w 10. edycji konkursu edukacyjnego inspirowanego dziełami Ryszarda Kapuścińskiego.
Konkurs towarzyszy Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2018.
Gratulujemy !


Goście z USA

W poniedziałek 27 mają mieliśmy okazję gościć w murach naszego liceum gości z USA,
którzy przyjechali do Polski m.in. po to, by pomagać polskim uczniom
w rozwijaniu umiejętności mówienia po angielsku.

Licealiści rozmawiali z Amerykanami na różne tematy np. jak młodzi Amerykanie spędzają czas wolny,
jak wygląda amerykański system edukacji, wakacje,
zdobywanie doświadczenia zawodowego i wiele innych.


Erasmus+ programme in Warsaw

Przez cały tydzień gościliśmy partnerów z Austrii, Cypru, Hiszpanii, Krety i Rumunii.
Dziękujemy naszym uczniom i ich rodzicom
za zaangażowanie i pomoc przy realizacji projektu
.

Uczestnicy projektu Tracing Our European Spirit

„20th century – the age of clashes’’
– w Ratuszu Dzielnicy Ursynów


Na Festiwalu Nauki – Izolowanie DNA z kiwi


Młodzi głosują – akcja SU


Zielone Szkoły

Maj jest miesiącem wycieczek i wyjazdów na Zielone Szkoły.
W tym roku odwiedziliśmy Zakopane i Okuninkę nad Jeziorem Białym.


Obóz zagłady – Treblinka

Klasy pierwsze naszego liceum odwiedziły niemiecki obóz zagłady w Treblince.
Zespół obiektów muzeum tworzą m.in.:
założenie pomnikowo-przestrzenne z symbolicznym cmentarzem żydowskim utworzonym z 17 tysięcy głazów
oraz pomnik ofiar więźniów Karnego Obozu Pracy.


1c na Stadionie Narodowym


Targi Ursynowskich Szkół

6 maja 2019r. w godzinach 16.00-19.00 w siedzibie naszej szkoły odbyły się Ursynowskie Targi Szkół Średnich pod Patronatem Honorowym Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

Wśród zaproszonych szkół średnich swoje stanowiska mieli: 
LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha,
LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego,
– Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”
– Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana Fundacji Primus.

Uczniowie mogli wziąć udział w warsztatach dla młodzieży ” JESTEM ARCHITEKTEM SWOJEGO ŻYCIA” – GRA CV.
W grze wszystko było możliwe: wymarzona praca, nowe relacje i umiejętności… Mogliśmy zostać, kim tylko chcieliśmy! Budowaliśmy swoją historię krok po kroku, by pod koniec gry uzyskać unikatowy układ kart: swoje curriculum vitae.

Targom towarzyszyła także część konferencyjna, która odbywała się w sali gimnastycznej. Rodzicom i uczniom został przypomniany schemat systemu edukacji po wprowadzonej reformie oświaty. Przedstawiono różne drogi kształcenia w zależności od wybranego typu szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej. Omówiona została rola rodzica, który jest pierwszym doradcą zawodowym swojego dziecka. Przedstawiono wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród uczniów klas 8 i 3 gimnazjum ursynowskich szkół,
dotyczącej czynników, które mają wpływ na wybór przyszłej szkoły.

 Następnie p. Barbara Rogalska i Karolina Kłosińska z Centrum Komunikacji Społecznej (CK) Urzędu M.St. Warszawy opowiedziały o wolontariacie jako sposobie zweryfikowania pomysłu na swoją karierę i pracę zawodową. Przedstawiły aspekty prawne związane z wolontariatem oraz ofertę warszawskiego wolontariatu, https://ochotnicy.waw.pl/

Głównym punktem konferencji była prezentacja poszczególnych szkół, które przedstawiły swoją ofertę edukacyjną. Całość zakończyła p. Ewa Podpora Dyrektor CLVIII Liceum Ogólnokształcącego, która była  gospodarzem całego przedsięwzięcia. Po części konferencyjnej Rodzice mieli możliwość rozmowy z przedstawicielami poszczególnych szkół.

Ostatnim punktem Ursynowskich Targów Szkół Średnich było spotkanie dla chętnych rodziców z nauczycielem CLVIII Liceum Ogólnokształcącego p. Marzeną Nasiłowską, która omówiła elektroniczny system rekrutacji.


Projekt: „Uniwersytet otwarty”
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 15-16 LAT

Projekt jest realizowany w okresie od 14 stycznia 2019 do 14 stycznia 2020 roku. Projekt dedykowany jest 100 uczestnikom w wieku 15-16 lat (uczniowie I klasy szkoły średniej) oraz 50 rodziców/ opiekunów prawnych.

Efektem wsparcia jest nabycie/podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

 1. Alpaki to więcej niż zwierzęta

2. Pszczelarstwo Warsztaty

3. Warsztaty z architektury krajobrazu

4. Poznajemy żywność za pomocą smaków

5. Czy wiemy co jemy

6. Świadomy konsument żywności

7. Projekt OZE Day

8. Surowce

9. Ochrona środowiska

10. Autoprezentacja

11.Planujesz zadania projektowo + zarządzasz projektowo= osiągasz więcej!

WARSZTATY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 Dobra komunikacja i relacja z nastolatkiem

Formularz zgłoszeniowy>>


Prezentacja naszego liceum>>


Fotorelacja z dnia otwartegoMiasta Anglii

WYJAZD EDUKACYJNY DO WIELKIEJ BRYTANII:
LONDYN, OXBRIDGE, BRIGHTON
 
5-11 października 2019 r.


Liga chemiczna

Zadania ligi chemicznej>>