NAUCZYCIELE

Wychowawcy
CLVIII Liceum Ogólnokształcącego
 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
– rok szkolny 2021/2022

Wychowawca:
1a
Maciej Rosa
1b
Beata Ulanicka-Smoła
1c
Aleksandra Gęśla
1d
Paweł Popławski
1e
Agnieszka Perucka
2a
Anna Ryciak
2b
Renata Cieniak
2c
Przemysław Morawski
2d
Ewa Rudnicka
2e
Agnieszka Domagała
3a_G
Anna Wróbel
3b_G
Marzena Bens
3c_G
Edyta Świercz
3d_G
Lidia Jabłońska-Kwiatkowska
3e_G
Agnieszka Knieć
3a_sp
Renata Marcinkowska
3b_sp
Rafał Urbański
3c_sp
Barbara Jaskulska
3d_sp
Kamil Mankin
3e_sp
Anna Piórkowska
3s_sp
Dorota Zieja

 

Nauczyciele CLVIII Liceum Ogólnokształcącego

 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej

– rok szkolny 2021/2022  

Nauczyciel:    
RELIGIA
dr ks. Tomasz Małkiński  
Iwona Siewkowska  
   
JĘZYK POLSKI
Anna Wróbel  
Renata Cieniak  
Edyta Świercz  
Renata Marcinkowska  
   
HISTORIA
Monika Sierpniak  
Agnieszka Knieć  
Grzegorz Czarnecki  
Przemysław Morawski  
   
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Agnieszka Knieć  
   
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Przemysław Morawski  
Beata Ulanicka – Smoła  
Grzegorz Czarnecki  
Monika Sierpniak  
   
JĘZYK ANGIELSKI
Aleksandra Gęśla  
Lidia Kwiatkowska – Jabłońska  
Magdalena Piwońska  
Agnieszka Tymińska      
Maciej Rosa      
Paulina Stańczak  
Anna Święcka  
Anna Ryciak  
Ada Trojanowska  
   
JĘZYK HISZPAŃSKI
Octavio Ruiz Laura  
Kamil Mankin  
Beata Ulanicka – Smoła  
Gabriela Kondrzycka  
   
JĘZYK NIEMIECKI
Ewa Rudnicka  
   
JĘZYK ROSYJSKI
Lidia Kwiatkowska – Jabłońska  
   
JĘZYK FRANCUSKI
Kinga Nakrewicz-Świerkot   
   
MATEMATYKA
Marzena Bens  
Hanna Gaja  
Agnieszka Perucka  
Piotr Ornowski  
   
FIZYKA
Maria Rembikowska  
Paweł Wojciechowski  
   
PRZYRODA
Dorota Zieja  
   
CHEMIA
Małgorzata Kozłowska  
Iwona Bielik – Pawełczyk  
Anna Koc  
Anna Ryciak  
   
BIOLOGIA
Dorota Zieja   
Anna Policht – Jaruga  
Ewa Podpora  
   
PRZYRODA W DOŚWIADCZENIACH
Dorota Zieja  
   
GEOGRAFIA
Paweł Popławski  
Przemysław Morawski  
Kamil Mankin  
   
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Anna Klimczak  
   
INFORMATYKA
Agnieszka Domagała  
Artur Markiewicz  
   
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Marcin Marszałek  
   
PLASTYKA  
Justyna Mroczek  
   
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Przemysław Morawski  
   
HISTORIA SZTUKI
Justyna Mroczek  
   
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Rafał Urbański  
Anna Żukowska  
Barbara Jaskulska  
Paweł Szczogryn    
   
ETYKA
Renata Cieniak  
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Małgorzata Tomaszewska  
   
INNI PRACOWNICY DYDAKTYCZNI
Magdalena Sobczyk bibliotekarz
Anna Rudnicka pedagog szkolny
Anna Piórkowska pedagog szkolny, doradca zawodowy