NAUCZYCIELE

Wychowawcy i współwychowawcy
CLVIII Liceum Ogólnokształcącego
 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
– rok szkolny 2018/2019

Wychowawca: Współwychowawca:  
1a
Aleksandra Gęśla Agnieszka Tymińska
1b
Paweł Popławski Agnieszka Domagała
1c
Anna Żukowska Marcelina Tymejczyk
1d
Agnieszka Perucka Kamil Mankin
2a
Paulina Lubieniecka Maciej Rosa
2b
Marzena Nasiłowska Lidia Kwiatkowska – Jabłońska

 

Nauczyciele CLVIII Liceum Ogólnokształcącego

 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej

– rok szkolny 2018/2019  

Nauczyciel: Klasy:  
RELIGIA
dr ks. Tomasz Małkiński 1a , 1b, 1c, 1d, 2a, 2b
JĘZYK POLSKI
Paulina Lubieniecka 1b, 1d, 2a
Edyta Świercz 1c, 2b 
Renata Marcinkowska 1a 
HISTORIA
Przemysław Morawski 1b, 1c
Agnieszka Knieć 1a, 1d
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Agnieszka Knieć 2a
Przemysław Morawski 2b
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Agnieszka Knieć 1a, 1d
Przemysław Morawski 1c
Paweł Popławski 1b
Agnieszka Knieć 1a, 1d
Przemysław Morawski 1b, 1c
JĘZYK ANGIELSKI
Aleksandra Gęśla 1b, 1d, 2b
Lidia Kwiatkowska – Jabłońska 1b, 1d, 2b
Ewa Kozikowska 1c
Maciej Rosa     1b, 2a, 2b
Agnieszka Tymińska 1a, 1c, 1d, 2a, 2b
JĘZYK HISZPAŃSKI
Ricardo Zarco Maldonado 1a, 1d, 2a
Kamil Mankin 1a, 1b, 1c, 1d
JĘZYK NIEMIECKI
Ewa Rudnicka 1a, 1b, 1c, 2b
JĘZYK ROSYJSKI
Katarzyna Rutkiewicz 2b
MATEMATYKA
Marzena Bens 1a, 1c, 2a
Marzena Nasiłowska 1b, 2b
Agnieszka Perucka 1d
FIZYKA
Paulina Klimek 1a,  1b
Magdalena Rozborska 1b, 1c, 1d, 2b
CHEMIA
Paulina Klimek 1a, 1b, 
Marcelina Tymejczyk 1b, 1c, 1d
BIOLOGIA
Ewa Podpora 1b, 1c
Krzysztof Pochwicki 1a, 1d
GEOGRAFIA
Justyna Walendzik 1a, 1b, 1c, 1d, 2a
WIEDZA O KULTURZE
Paulina Lubieniecka 1c, 1d
Aleksandra Gęśla 1a, 1b
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Paweł Popławski 1a, 1b, 1c, 1d
INFORMATYKA
Agnieszka Domagała 1a , 1b, 1c, 1d, 2a, 2b
Paweł Żerdziński 1d
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Marcin Marszałek 1b
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Agnieszka Knieć 1a, 1d
Paweł Popławski 1b
Przemysław Morawski 1c
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Rafał Urbański 1a, 1b, 2a, 2b
Sylwia Wróblewska 1a , 2a, 2b
Anna Żukowska 1c
Paweł Popławski 1b
Paweł Szczogryn 1d
Adrianna Wardecka 1c, 1d
ETYKA
Joanna Raczkowska wszystkie klasy
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Małgorzata Tomaszewska wszystkie klasy
INNI PRACOWNICY DYDAKTYCZNI
Katarzyna Rutkiewicz biblioteka szkolna
Anna Rudnicka pedagog szkolny
Anna Piórkowska pedagog szkolny