OBIADY

Informacja o obiadach

Uprzejmie informujemy, że w roku 2019/2020 cena jednego obiadu wynosi 8 złotych.

Warunkiem korzystania z obiadów jest wykupienie abonamentu miesięcznego lub opłacenie z góry za wybrane dni.

Wpłaty za obiady (tylko gotówka) przyjmowane są u intendenta
w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem:

Odwołania obiadów przyjmowane są:

 – w sekretariacie szkoły (22 643 20 33)

 – osobiście w godzinach 8.00-9.00,

 – elektronicznie – na adres e – mail: obiady@158liceum.edu.pl,

 – u intendenta telefonicznie (22 643 20 33 wew.110).

Odpisy obiadów na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są
w następnym miesiącu np. nieobecność na obiedzie w listopadzie uwzględniona zostanie w grudniu.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
i właściwego zachowania się na terenie stołówki szkolnej

Obiady wydawane są w godzinach 12.20 – 14.00

Serdecznie zapraszamy