OBIADY

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 cena jednego obiadu wynosi 7 złotych. Warunkiem korzystania z obiadów jest wykupienie abonamentu miesięcznego lub opłacenie z góry za wybrane dni. Wpłaty za obiady przyjmowane są u intendenta w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem:

Harmonogram przyjmowania opłat za obiady za GRUDZIEŃ 2018– 15 obiady (105,00 zł).

28.11.18 (ŚRODA)  9.00 – 11.00

29.11.18 (CZWARTEK) 7.50 – 11.00

30.11.18 (PIATEK) 7.50 – 11.00

03.12.18 (PONIEDZIAŁEK) 7.50 -11.00

04.12.18 (WTOREK) 7.50 – 11.00

(W dniach 3 i 4 grudnia opłaty przyjmowane są w sekretariacie)

Odpisy obiadów na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są w następnym miesiącu np. nieobecność na obiedzie w grudniu uwzględniona zostanie w styczniu.

Odwołania obiadów przyjmowane są w godzinach 8.00 – 9.00:

– osobiście w sekretariacie szkoły i u intendenta;

– telefonicznie (22 643 20 33);

– elektronicznie – na adres e – mail: obiady@158liceum.edu.pl.

Obiady wydawane są w godzinach 12.20 – 14.00.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki szkolnej.

Serdecznie zapraszamy