OBIADY

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 cena jednego obiadu wynosi 7 złotych. Warunkiem korzystania z obiadów jest wykupienie abonamentu miesięcznego lub opłacenie z góry za wybrane dni. Wpłaty za obiady przyjmowane są u intendenta w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem:

Odpisy obiadów na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są w następnym miesiącu np. nieobecność na obiedzie w grudniu uwzględniona zostanie w styczniu.

Odwołania obiadów przyjmowane są w godzinach 8.00 – 9.00:

– osobiście w sekretariacie szkoły i u intendenta;

– telefonicznie (22 643 20 33);

– elektronicznie – na adres e – mail: obiady@158liceum.edu.pl.

Obiady wydawane są w godzinach 12.20 – 14.00.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki szkolnej.

Serdecznie zapraszamy

 

Opłaty za obiady za czerwiec>>