OBIADY

Informacja o obiadach w roku szkolnym 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że cena jednego obiadu wynosi 6 złotych. Warunkiem korzystania z obiadów jest wykupienie abonamentu miesięcznego lub opłacenie obiadów z góry za wybrane dni.
Wpłaty za obiady przyjmowane są u intendenta w stołówce szkolnej.

 

MAJ 2018 r. – 18 obiadów 108,00 zł

25.04.18 (ŚRODA) 7.50-11.00
26.04.18 (CZWARTEK) 7.50-11.00
07.05.18 (PONIEDZIAŁEK) 17.00-19.00
08.05.18 (WTOREK) 7.50-09.00
09.05.18 (ŚRODA) 7.50-09.00

CZERWIEC 2018 r. – 14 obiadów 84,00 zł

28.05.18 (PONIEDZIAŁEK) 7.50-11.00
29.05.18 (WTOREK) 7.50-11.00
30.05.18 (ŚRODA) 7.50-11.00
04.06.18 (PONIEDZIAŁEK) 17.00-19.00
05.06.18 (WTOREK) 7.50-9.00

Odwołania obiadów przyjmowane są w sekretariacie szkoły, u intendenta telefonicznie (22 643 20 33), osobiście w godzinach 8.00-9.00 lub poprzez adres e – mail: obiady@158liceum.edu.pl  – do godziny 9:00 w dniu obiadu.

Odpisy obiadów na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są w następnym miesiącu np. nieobecność na obiedzie we wrześniu uwzględniona zostanie w październiku.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki szkolnej.
Obiady wydawane są w godzinach 12:20 – 14:00.

Serdecznie zapraszamy