OBIADY

Informacja o obiadach

Uprzejmie informujemy, że w roku 2019/2020 cena jednego obiadu wynosi 8 złotych.

Warunkiem korzystania z obiadów jest wykupienie abonamentu miesięcznego lub opłacenie z góry za wybrane dni.

Wpłaty za obiady (tylko gotówka) przyjmowane są u intendenta
w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem:

Harmonogram przyjmowania opłat za obiady w roku szkolnym 2019/2020

WRZESIEŃ

2019

05.09.19 (CZWARTEK) 10.00 – 14.00

06.09.19 (PIĄTEK) 7.45 – 12.45

09.09.19 (PONIEDZIAŁEK) 7.45 – 12.45

i 16.30 – 17.30

10.09.19 (WTOREK) 10.00 – 14.00

11.09.19 (ŚRODA) 10.00 – 14.00

16 obiadów

128 zł

 

Odwołania obiadów przyjmowane są w sekretariacie szkoły (22 643 20 33) lub osobiście w godzinach 8.00-9.00, elektronicznie – na adres e – mail: obiady@158liceum.edu.pl, u intendenta telefonicznie (22 643 20 33 wew.110).

Odpisy obiadów na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są
w następnym miesiącu np. nieobecność na obiedzie we wrześniu uwzględniona zostanie w październiku.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu

i właściwego zachowania się na terenie stołówki szkolnej

 

Obiady wydawane są w godzinach 12.20 – 14.00

Serdecznie zapraszamy

 

Serdecznie zapraszamy