OBIADY

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 cena jednego obiadu wynosi 7 złotych. Warunkiem korzystania z obiadów jest wykupienie abonamentu miesięcznego lub opłacenie z góry za wybrane dni. Wpłaty za obiady przyjmowane są u intendenta w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem:

Harmonogram przyjmowania opłat za obiady za LISTOPAD 2018– 19 obiady (133,00 ZŁ).

29.10.18 (PONIEDZIAŁEK) 9.00 – 11.00

30.10.18 (WTOREK) 7.50 – 11.00

31.10.18 (ŚRODA) 7.50 – 11.00

05.11.18 (PONIEDZIAŁEK) 16.30 -19.00

06.11.18 (WTOREK) 7.50 – 11.00

Odpisy obiadów na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są w następnym miesiącu np. nieobecność na obiedzie w listopadzieuwzględniona zostanie w grudniu.

Odwołania obiadów przyjmowane są w godzinach 8.00 – 9.00:

– osobiście w sekretariacie szkoły i u intendenta;

– telefonicznie (22 643 20 33);

– elektronicznie – na adres e – mail: obiady@158liceum.edu.pl.

Obiady wydawane są w godzinach 12.20 – 14.00.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki szkolnej.

Serdecznie zapraszamy