PAŹDZIERNIK 2020

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Pierwszego października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego,
który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów.
Jest też pomysłodawcą i współorganizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć.
Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie.
W głosowaniu wzięło 416 osób, którzy wybierali swoich przedstawicieli
spośród 6 kandydatów.
Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania
i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.
Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów
był opiekun Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Knieć.

Spośród wszystkich chętnych do pracy w samorządzie
podczas tajnego głosowania wybrano:

Przewodniczącego: Radosława Wiciaka, 2ssp
Zastępcę przewodniczącego: Tomasza Fabiana, 2csp
Sekretarza: Julię Maliszewską, 2eG
Skarbnika: Julię Dudę , 2aG

Wybrano także delegatów
do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów
– radnymi zostali:

Tomasz Fabian, 2csp
Paul Cybulski, 2bG

Frekwencja wyniosła 89%.

Gratulujemy zarządowi Samorządu Uczniowskiego,
życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy
w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego i na radnego do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów.

Opublikowany przez 158 liceum w Warszawie Czwartek, 1 października 2020

Spotkania literackie w Czartoryskiej

Czytanie i powtarzanie lektur „z gwiazdką”
w eleganckim wydaniu w klasie 3c
zaczęliśmy od dzieła Adama Mickiewicza,
czyli „Pana Tadeusza”.