PEDAGODZY

Zespół pedagogów:
Anna Piórkowska – pedagog szkolny
Anna Rudnicka – pedagog szkolny
Kaja Witkowska – nauczyciel wspomagający, psycholog

Rodziców uczniów lub opiekunów
prosimy o umawianie się telefoniczne tel: 22 643-21-66
lub poprzez dziennik elektroniczny
na spotkanie z pedagogiem szkolnym.


Prosimy o informację Librusem,
jeśli ktoś potrzebuje porady, konsultacji czy zwyczajnie rozmowy
– prosimy o podanie formy kontaktu
(chat, mail, messenger, rozmowa telefoniczna).