RADA RODZICÓW

Informacje Rady Rodziców – rok szkolny 2018 / 2019

Skład Prezydium Rady Rodziców:
 
Klaudia Żuber, klasa 3a – przewodnicząca Rady Rodziców
Tomasz Wójczyk, klasa 1a – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
Katarzyna Majewska, klasa 2a – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
Aleksandra Wiśniewska-Zalewska, klasa 3c – sekretarz Rady Rodziców
Dorota Jurkowska, klasa 3e – skarbnik Rady Rodziców
Katarzyna Sztramska, klasa 2a – członek prezydium rady Rodziców
Beata Czerwińska, klasa 3h – członek prezydium rady Rodziców
 

Konto Rady Rodziców

RADA RODZICÓW CLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. KS. IZABELI CZARTORYSKIEJ W WARSZAWIE
ul. Szolc-Rogozińskiego 2, 02-777 Warszawa

Bank Zachodni WBK S.A.
98 1090 2590 0000 0001 3519 7221

Szanowni Państwo!

Podczas zebrania Rady Rodziców przedstawiciele Państwa klas ustalili, iż rekomendowaną składką  na rok szkolny 2018/2019 jest 200-250 zł. Kwota ta wpłacona na konto RR pozwoli sfinansować potrzeby uczniów oraz zapotrzebowanie nauczycieli w tym roku szkolnym.

Dodatkowo bardzo prosimy o dokonanie wpłaty 25 zł na semestr, która pozwoli sfinansować koszty związane z ksero.

Jednocześnie informujemy, iż bez zmian pozostaje konto RR:
Bank Zachodni WBK SA 98 1090 2590 0000 0001 3519 7221.

Klaudia Żuber Wigurska – przewodnicząca RR