RADA RODZICÓW

Informacje Rady Rodziców – rok szkolny 2017 / 2018

Skład Prezydium Rady Rodziców:
 
Aleksander Sosna, klasa 3b – przewodniczący Rady Rodziców
Sylwia M. Bojar, klasa 1a – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
Ilona Olszewska, klasa 2b – sekretarz Rady Rodziców
Agnieszka Okowiak, klasa 1b – skarbnik Rady Rodziców
Małgorzata Kiełbowicz, klasa 3a – członek prezydium rady Rodziców
 

Konto Rady Rodziców

RADA RODZICÓW CLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. KS. IZABELI CZARTORYSKIEJ W WARSZAWIE
ul. Szolc-Rogozińskiego 2, 02-777 Warszawa

Bank Zachodni WBK S.A.
98 1090 2590 0000 0001 3519 7221