RADA RODZICÓW

Informacje Rady Rodziców – rok szkolny 2019/2020

Skład Prezydium Rady Rodziców
Jacek Weigl – przewodniczący Rady Rodziców
Agnieszka Dziuba – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
Sylwia Stankiewicz – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
Paweł Jankowski – skarbnik Rady Rodziców
Monika Kluź – sekretarz Rady Rodziców
Małgorzata Romańska – Krasowska – członek Prezydium Rady Rodziców
Marcin Zimmer – członek Prezydium Rady Rodziców

Pismo Przewodniczącego Rady Rodziców>>


Deklaracja na Radę Rodziców>>


Rachunek Rady Rodziców:

CLVIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. KsiężnejIzabeli Czartoryskiej w Warszawie:
05 1320 1104 7850 1432 2000 0001