RADA RODZICÓW

Rok szkolny 2021/2022

List przewodni Rady Rodziców>>

Dokumenty:

Regulamin Rady Rodziców>>

Deklaracja dobrowolnych wpłat na radę Rodziców>>


Skład Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2020/2021:

Karolina Jankowska (2d_sp) – przewodnicząca
Alina Zająkała (1d) – zastępca przewodniczącej
Jacek Weigl (3c) – zastępca przewodniczącej
Paulina Stasiak (1c) – sekretarz
Marta Bućko-Łubińska (1b) – skarbnik
Małgorzata Romańska-Krasowska (3d) – członkini Prezydium
Sylwia Stankiewicz (2e_G) – członkini Prezydium.


Rada Rodziców przy CLVIII LO – SANTANDER BANK, AL. KEN 47/289
nr rachunku:   77 1090 2590 0000 0001 4680 6559

Informacje z zebrania Rady Rodziców

Protokół z zebrania>>

Protokół z zebrania 5.10.2020 r.