REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja do CLVIII LO na rok szkolny 2019/2020

PROFILE KLAS DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM>>


PROFILE KLAS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH>>


Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych


Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjów


Zakres materiału z języka angielskiego dla kandydatów
do klasy I liceum dwujęzycznego


Zakres materiału z języka hiszpańskiego dla kandydatów
do klasy I liceum dwujęzycznego


Przydatne Linki:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
(dla absolwentów gimnazjów)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.

sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
(dla absolwentów szkół podstawowych)


Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2019 r.
Harmonogram rekrutacji dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020


ZARZĄDZENIE NR 20  MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 1 marca 2019 r. 
mieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych


Harmonogram rekrutacji do  do publicznych liceów,
techników, branżowych szkół I stopnia 


Harmonogram działań gimnazjalisty


Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej


Rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników
i branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2019/2020>>


Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników
oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę.


Informator „Technika i branżowe szkoły I stopnia
Miasta Stołecznego Warszawy” na rok szkolny 2019/2020


Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją MKO