REKRUTACJA 2020/2021


Szanowni Państwo!

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

informujemy, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021
do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych,
o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych,
publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych,
jest przeprowadzane w nowych terminach określonych
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego,
a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości
na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.


Tydzień z Czartoryską online – zapraszamy 18 – 21 maja

Szczegóły wkrótce

Link do formularza
umożliwiającego wprowadzenie pytań dotyczących rekrutacji do Czartoryskiej


W roku szkolnym 2020/2021
zapraszamy do klas:

1a DWA – dwujęzyczna z językiem angielskim

1b DWH – dwujęzyczna z językiem hiszpańskim

1cdla zawodników sportu kwalifikowanego

1d – klasa biologiczno – chemiczna


RAMOWE PLAN NAUCZANIA


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę >>

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2020/2021>>


Rekrutacja – rok szkolny 2019/2020>>

Rekrutacja – rok szkolny 2018/2019>>