REKRUTACJA 2020/2021


REGULAMIN REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH >>

Oświadczenie o działaniu za zgodą drugiego rodzica>>


Wymagania do sprawdzianu kompetencji językowych:

z języka angielskiego>>

z języka hiszpańskiego>>


Harmonogram działań ucznia
w systemie elektronicznej rekrutacji>>

Pytania dotyczące elektronicznego systemu rekrutacji,
oraz dokumenty, które w toku rekrutacji kandydaci
mogą przesłać w formie elektronicznej
kierujemy
na adres e-mail:

rekrutacja@158liceum.edu.pl

Na pytania czekamy również na szkolnym profilu Facebook
https://www.facebook.com/158liceumwwarszawie/


W roku szkolnym 2020/2021
zapraszamy do klas:

1a DWA – dwujęzyczna z językiem angielskim

1b DWH – dwujęzyczna z językiem hiszpańskim

1cdla zawodników sportu kwalifikowanego

1d – klasa biologiczno – chemiczna


RAMOWE PLAN NAUCZANIA


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę >>


Rekrutacja – rok szkolny 2019/2020>>

Rekrutacja – rok szkolny 2018/2019>>