UBEZPIECZENIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS>>

OWU EDU PLUS 2018

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus>>

OWU EDU PLUS 2017

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus>>

Oferta ubezpieczenia 2017-2018

Rodzice / opiekunowie prawni zgłaszają szkody uczniów za pośrednictwem systemu elektronicznego. Należy kliknąć link https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1
i postępować zgodnie ze wskazówkami.

 

Obowiązujące ubezpieczenia:

Seria i numer polisy EDU-A/P 052169 obowiązuje za rok szkolny 2018/2019   
w terminie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019.

Seria i numer polisy EDU-A/P 042436 obowiązuje za rok szkolny 2017/2018   
w terminie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018.

Seria i numer polisy: EDU- A/P 032938 obowiązuje za rok szkolny 2016/2017 
w terminie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017.

Seria i numer polisy: EDU-A/P  025519 obowiązuje za rok szkolny 2015/2016 
w terminie od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016.

Seria i numer polisy: EDU-A/P  001907 obowiązuje za ro szkolny 2014/2015 
w terminie od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015.