WYCIECZKI

Jedną z mocnych stron  naszej szkoły są wycieczki.

Pierwszoklasiści biorą udział w czterodniowym wyjeździe integracyjnym, podczas którego poznają siebie i nauczycieli, ale także zapoznają się z działalnością Izabeli Czartoryskiej – patronki szkoły.

Co roku młodzież uczestniczy w warsztatach językowych w Londynie, wycieczkach zagranicznych i wymianie młodzieży ze szkołą w Hiszpanii, dzięki którym poznają kulturę i tradycje innych narodów, podnoszą swoje umiejętności językowe oraz poszerzają swoje horyzonty postrzegania świata.

W ramach fakultetów z wychowania fizycznego proponujemy Białą Szkołę - wyjazdy na narty.

We wrześniu 2018 r. proponujemy wyjazdy do Szkocji - program wyjazdu.